Leren =

op maat

Het éne individu is het andere niet, het éne bedrijf is het andere niet. Uw doelstellingen en uw bedrijfscultuur leggen we naast de competenties, de persoonlijkheid, de voorkennis en de leerstijl van uw medewerker. Op deze manier komen we tot de gepaste leerstrategie met de meest gepaste werkvormen.

Deze leeractiviteit kan o.a. omvatten:

training in groep
persoonlijke coaching
coaching on the job
observatie met feedback
zelfstudie
begeleide zelfstudie
workshop
key note presentaties
procesbegeleiding
intervisie of leergroep
teambuilding
team ontwikkeling

Keuze van de juiste leervorm is voor ons een noodzakelijke sleutel om te komen tot succesvol leren.