"De juist interventie, op t juiste moment en in de juiste mate", dat is onze doelstelling. Dat betekent dat we eerst kijken wat er bereikt moet worden & waarom, alvorens te bepalen hoe we dat gaan doen. 

Elementair bouwt zijn interventies niet op los zand, maar vertrekt vanuit een evidence-based aanpak. Dat vertaalt zich in het gebruiken van tools en methodologieën die de (wetenschappelijke) toets hebben weerstaan. We zijn vb steunend lid van het center for evidence based management.

Voorts geloven we dat trainen en coachen een vak is (dat geleerd en onderhouden moet worden). Het is niet voldoende een vlotte ervaringsexpert te zijn. We zijn elke dag op een systematische en professionele manier met dit vak bezig en verdiepen ons steeds verder. 

Training

Trainingen geven is een van de hoofdpijlers van Elementair. We geloven in de kracht van een groep om individuen te ontwikkelen.

Kenmerken van onze aanpak: interactief, dynamisch, waarderend, positief, menselijk, ervaringsgericht praktisch, flexibel en met oog voor resultaat.

Dit uit zich in de verschillende werkvormen tijdens een trainingstraject : intakes vooraf, rollenspelen, brainstorming, cases, ervaringsuitwisseling, energizers, huiswerk achteraf, video-opnames, vragenlijsten, testen, werken in subgroepen …

Mee-evolueren is nodig : daarom experimenteren we actief met blended-learning, micro-learning, flipped classroom en social learning. 

coaching

Coachings is een werkvorm die we inzetten in volgende gevallen:

  • Als voorbereiding op of (vaak) als opvolging van een trainingsmoment
  • Wanneer een ontwikkelingsvraag specifiek is
  • Wanneer de werkcontext specifiek is
  • Wanneer het een individuele of persoonlijke ontwikkelingsvraag betreft

Coachings kunnen taak- of procesgericht zijn, of combinatie van beiden. Voorbeelden hiervan : coaching in presentatietechnieken, coaching in time-management, coaching in manier van leidinggeven of salescoaching.

Kenmerken van onze coachingsaanpak : respectvol, waarderend, onderzoekend en uitdagend.

Intervisie

Intervisie of groepscoaching is een werkvorm die beroep doet op de kennis die er reeds is bij de deelnemers. De rol van de begeleider is dus om dit proces mogelijk te maken (vragen stellen, assumpties uitklaren, samenvatten, ...).

Het is als het ware een individueel coachingsproces ingebed in de effeciëntie van een groep.

teambuilding

Samen erop uit om tot een betere samenwerking te komen … soms in de natuur of met out-of-the-box oefeningen.
Vaak voorkomende thema's zijn: onderlinge samenwerking, communicatie, leidinggeven, teamwerking.

De activiteiten tijdens een teambuilding kunnen alle richtingen uitgaan : sportief, avontuurlijk, creatief, culinair, kunstzinnig, diepzinnig, … We zoeken net die elementen die passen bij uw vraag en uw groep.

De verhouding 'inhoud' en 'ontspanning' verschilt van project tot project met een minimum van 30% inhoudelijke interventies. 

Onze partner Leerevent is de expert om uw vraag hierrond duidelijk te krijgen. ( www.leerevent.be )