Leren =

ervaringsgericht

De opleidingen verlopen volgens de principes van ervaringsgericht leren.
Vertrekpunt en doel is altijd de praktijk van de deelnemers. De cases die we gebruiken tijdens de oefeningen komen van de deelnemers zelf, zodat zij het geleerde optimaal kunnen toepassen in hun beroepspraktijk. 

Ervaren is de aanzet tot ingrijpende gedragswijzigingen