Een aantal voorbeelden van trajecten
PRODUCTIEBEDRIJF : begeleiden van het MT

Dit bedrijg, een internationale producent van houtproducten, wil zijn lokaal MT versterken. Een mix van opleiding, coaching en intervisie hept hen hierbij. Visie ontwikkeling, teamdevelopment, draagvlak creëren, vertrouwen geven en bouwen, ... het zijn allemaal ingrediënten die aan bod komen om er een mooi bedrijf van te maken ... 

UNIVERSITEIT: assertieve dienstverlening

Voor deze alma mater begeleiden we individuen en teams in assertief en klantgericht communiceren. Op een constructieve en niet-aanvallende manier toch slecht nieuws brengen, dat is de uitdaging. Een mix van opleiding, coaching en opvolging is de weg om deze uitdaging te slechten. 

CHEMIE - individuele coaching

Carrière maken in dit internationale chemische bedrijf is mooi. Maar wat als dat betekent dat het jouw job is om de investeringsportefeuille waar je verantwoordelijk voor bent, voor te stellen op CxO niveau? Dat betekent dat we je coachen op je presentatievaardigheden, je helpen om to-the-point te communiceren en je technieken geven om je beïnvloedingsskills te vergroten. Maar niet voor eerst stil te staan bij je eigen attitude en mentaliteit, waar je kwaliteiten en valkuilen liggen en hoe je op dit niveau met gemak kan acteren. 

STAD: Time management

Elementair begeleidt voor Stad Antwerpen zowel de standaard opleidingen als de maatvragen rond plannen, time management, doelen stellen en probleemoplossen. We kijken naar effici¨netie en effectiviteit, maken een TO DO lijst 2.0 op en overgieten dit met een Outlook saus. We wisselen in de namiddag tips & tricks op maat uit. Deelnemers worden in een blended learning geheel verder ondersteunt in de implementatie van de eigen actieplannen.

Een gesmaakte training met concrete resultaten!

VLAAMSE OVERHEID, DEPARTEMENT FINANCIËN: train the trainer

De werknemers van de Vlaamse overheid introduceerden een tijd geleden een nieuw softwarepakket, met bijhorende nieuwe procedures en afspraken. Wie beter dan de 30 informatica-experten om de nieuwe materie uit te leggen? Meer interactie, vlotter en aantrekkelijker training geven, was de opdracht. Na een gesmaakte opleiding, zetten ze nu hun eerste succesvolle stappen als trainer. En de collega"s? Die zien, horen en smaken het verschil.

MUTUALITEIT - organisatiecoaching

Mutualiteiten opereren in een uitdagende context vandaag de dag : kritische leden, besparingen, nieuwe producten en verwachtingen. "Hoe kunnen we onze uitstekende medewerkers de organisatie geven die hen helpt om hun werk goed te doen, nu en in de toekomst?" is de centrale vraag. Organisatiecoaching het antwoord. De vlag dekt echter vele ladingen : teamcoaching, coach the coach, change management, cultuur omslag, het nieuwe werken, leiderschap, ... 

Geen one shot, maar een langdurig traject waar we als partner fungeren.

PRODUCTIEBEDRIJF: een jaarplan voor het EMEA-team

Elementair begeleidde het EMEA team van Diebold N.V. in het opstellen van hun jaarlijkse teamplanning. Ze hadden een heleboel vragen: Wie zijn we?, Waarom zijn we een team?, Waar zijn we sterk in?, Wat gaat er mis?, Wat is onze positie binnen het bedrijf?, Waarin ligt de uitdaging voor het komende jaar? en veel meer. Het onderzoek naar antwoorden op deze vragen werd volgens de structuur van een SWOT-analyse gevoerd. Vervolgens werden daaruit concrete actiepunten opgesteld waaraan eigenaarschap en prioriteiten werden toegekend. Het resultaat was een duidelijke leidraad voor het komende jaar met als toetje vernieuwde energie en versterkte groepsgeest binnen het team.

BIG 4: Sociale stijlen voor junior consultants

Hoe kan je de stijl van je klant herkennen? Hoe kan je gepast en correct inspelen op de stijl van je klant? Wat is je eigen sociale stijl en hoe kan je die verbeteren?
Allemaal vragen die een oplossing vonden tijdens de opleiding voor de junior consultants van deze bekende BIG 4.

PRODUCTIEBEDRIJF: Coaching en motivering bij herstructurering

Elementair heeft bij deze opdracht de medewerkers van Norbord geholpen een gedwongen fusie van twee departementen goed door te komen. De leidinggevenden werden aangestuurd om kennis door te geven en te delen. Maar ook hoe ze met de nieuwe medewerkers op een constructieve manier samen konden werken.

DE LIJN : TimeManagement en efficiënt werken

Voor de medewerkers van De Lijn heeft Elementair een uitgebreid programma verzorgd rond Time Management. Vertrekkende van de resultaten van vooraf ingevulde vragenlijsten met persoonlijke doelen, tot een klassikale opleiding, gevolgd door individuele coachings op de werkvloer met als eindresultaat een finaal persoonlijk actieplan. Dit project werd gespreid over een periode van 4 maanden waarbij een zeer korte opvolging het eindresultaat nog verscherpt heeft!