Fundament

Elementair bouwt zijn interventies niet op los zand, maar vertrekt vanuit een evidence-based aanpak. Dat vertaalt zich in het gebruiken van tools en methodologieën die de (wetenschappelijke) toets hebben weerstaan. We zijn vb steunend lid van het center for evidence based management.

Voorts geloven we dat trainen en coachen een vak is (dat geleerd en onderhouden moet worden). Het is niet voldoende een vlotte ervaringsexpert te zijn. We zijn elke dag op een systematische en professionele manier met dit vak bezig en verdiepen ons steeds verder. 

Positieve psychologie

Positieve psychologie is een recente stroming binnen de psychologie die zich focust op onderzoeksvragen als 'wat maakt mensen gelukkig? Hoe kunnen mensen terugveren na een tegenslag?  En houdt zich niet zoals de klassieke paychologie op met het ontdekken en genezen van psychische problemen als depressie, burn-out, enzovoort.

Daartoe baseren ze zich louter op empirisch wetenschappelijk onderzoek (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).

Lees meer...

Oplossingsgericht werken (coachen, trainen, leven)

Oplossingsgericht werken ('solution focussed') is terug te voeren tot Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in de zestiger jaren van vorige eeuw. Het is een even eenvoudige als doeltreffende manier om verandering bij mensen, teams en organisaties te bekomen. De attitude en methodologie focust op de gewenste situatie(in plaats van het probleem), op reeds bereikte successen (en niet op missers en falend optreden), op competenties en mogelijkheden (in plaats van zwakten en beperkingen), op successen (en niet op analyses van het probleem), op stap voor (en niet op de grote sprong).

Lees meer...

8 velden model

Het 8 velden model (Kessels & Smit) biedt een analysekader om na te denken over de opbouw van een leertraject en de evaluatie daarvan.

Lees meer...

Diagnose van een training

Twee elementaire modellen over “Trainersvaardigheden” aangereikt door Karin De Galan: Diagnose van een training  en Een trainingsmodel:de glijbaan en de trap.

Lees meer...